SDIndex QUIZ

Tест за самооценка на шофьорското поведение

45 767
души вече се тестваха
 

Здравейте,  

SDIndex QUIZ е част от проекта SDIndex - Safe Drive Index (Индекс за безопасно шофиране), който се организира от SDI Застрахователен брокер и има за цел да анализира рисковете при шофьорите и да допринесе за по-безопасното движение по пътищата.

Попълвайки теста, Вие можете:

  1. Да изчислите своя Индекс за безопасно шофиране и да сравните себе си с останалите шофьори.
  2. Да споделите теста и своя SDIndex в социалните мрежи.
  3. Да допринесете за намаляване на рисковете по пътищата.

Данните, които предоставяте, ще бъдат използвани само за статистически цели и анализ и няма да бъдат разгласявани или предоставяни на трети лица.