ЗА ПРОЕКТА

Какво е SDIndex?

SDIndex е представително изследване на вижданията на шофьорите за собствените им реакции, умения и поведение. То обхваща водачите на леки, лекотоварни автомобили, камиони и автобуси в Република България на възраст между 18 и 75 г. с пробег над 2 000 км. За целите на изследването през 2019 г. ще бъдат анкетирани максимален брой водачи онлайн. 

Организатор е SDI Застрахователен брокер в партньорство с МВР, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и Дружеството на психолозите в България.

SDIndex се базира на изследователския инструмент DBQ (Driving Behavior Questionnaire), разработен през 90-те години от екип психолози в Манчестърския университет под ръководството на известния изследовател на грешките в човешкото поведение проф. Джеймс Ризън, който се прилага и до днес в редица държави за оценка на причините за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Инструментът дава възможност да се изследват не само нарушенията (преднамерени или непреднамерени), но и пропуските и грешките, които водачите допускат поради разсеяност или дефицит на умения. Подобни изследвания в други държави показват, че често произшествията са причинени именно от тези рискови поведения.

Защо е нужен SDIndex?

Създаването на валиден индекс на поводението на водачите, ще провокира широк обществен дебат, за превенция на основните типове рисково поведение зад волана.

Вярваме че, чрез  застъпническа мрежа от заинтересовани страни – държавни институции, общини, браншови организации, НПО и др. ще се допринесе за оптимизиране на политиките и прилагането на ефективни мерки за по-безопасно движение по пътищата.

И тази година всички желаещи ще могат да проверят своя личен SDIndex и да го сравнят с този на останалите водачи. През 2018 г. онлайн версията на проучването беше попълнена от над 45 хиляди души и така се превърна в най-масовото проучване на шофьорското поведение в България. 

Докладът „SDIndex 2018“ е достъпен за свободно сваляне и използване и вече се прилага като част от практическите методики, свързани с безопасността в автомобилния транспорт.

Организатор на проекта: SDI Застрахователен брокер

Изследвателски екип по проекта: Explica

Екип за комуникации по проекта: APRA Porter Novelli Balkans Communications Group