РЕЗУЛТАТИ

2019

Смъртността и нараняванията вследствие на пътнотранспортни произшествия остават сериозен проблем на глобално ниво, а актуалните тенденции показват, че това няма да се промени в обозримо бъдеще. Според годишния доклад на Световната здравна организация за пътната безопасност „Global Status Report on Road Safety 2018“ броят на загиналите в пътнотранспортни произшествия в световен мащаб продължава да се увеличава, достигайки 1.35 млн. души.

В сравнение със ситуацията в световен мащаб, Европа се справя сравнително добре, благодарение на решителните действия на Европейския съюз, както и на действията на национално, регионално и местно ниво. Между 2001 и 2010 г. броят на смъртните случаи при пътни инциденти в ЕС намалява с 43%, а между 2010 и 2018 г. с още 21%. Въпреки това, броят на загиналите по пътищата на ЕС през 2018 г. е 25 100 души, а около 135 000 души са сериозно ранени. Европейската комисия определя това като неприемлива и ненужна човешка и социална цена за мобилността.

България също полага значителни усилия за подобряване на пътната безопасност и намаляване на загиналите и ранените в пътни инциденти, но все още, както и останалите държави в Европа, е далеч от постигането на поставените цели. В подкрепа на усилията на институциите и обществеността е проектът „SDIndex – индекс за безопасно шофиране“. Неговата цел е да изследва поведението и реакциите на пътя на българските водачи на леки и лекотоварни автомобили, а през 2019 г. – и на водачите на автобуси и камиони.

За двете години от съществуването си SDIndex привлече огромен обществен интерес – през 2018 и 2019 г. в проучването се включиха над 100 000 души, а с медийната подкрепа на проекта темата за безопасността достигна до 66% от населението или 3.8 млн. души.

Подробният доклад на база на резултатите от проучването показва, че наред с агресията, високоскоростното шофиране и ниската концентрация, са налице пропуски в теоретичната и практическа подготовка на водачите на леки и лекотоварни автомобили. При шофьорите на автобуси и камиони също са налице дефицити в това отношение. За тях са характерни още три групи отклонения в поведението – отнемане на предимство, високоскоростно шофиране и склонност към неспазване на правилата.

Пълният доклад е наличен за свободно изтегляне тук.

2018

Пътният травматизъм е сред основните причини за смърт в световен мащаб – по данни на Световната здравна организация (СЗО) всяка година близо 1.25 млн. души по света загиват, а над 50 млн. души са ранени в пътнотранспортни произшествия. У нас в пътни инциденти губят живота си средно 2 души дневно, а още 24 души са ранени, 5 от които тежко.

Разрастващата се епидемия от смърт и наранявания при пътни инциденти обаче е предвидима и предотвратима. През последните 15 години страните с висок стандарт на живот намаляват загубите на живот на пътя, независимо от нарастващото ползване на моторни превозни средства.

България също полага значителни усилия за подобряване на пътната безопасност и намаля¬ване на жертвите и ранените в пътни инциденти. В подкрепа на тези усилия е проектът „SDIndex – индекс за безопасно шофиране“, чиято цел е да изследва поведението и реакциите на българските водачи.

Резултатите от осъществяването на проекта показват, че българският шофьор е категоричен в мнението си, че шофира безопасно – стойността на SDIndex за 2018 г. на национално ниво е 89.6. Факторен анализ на данните от проучването обаче идентифицира три категории отклонения в поведението на българските водачи при шофиране – ниска концентрация, агресия и висока скорост.

Пълният доклад е наличен за свободно изтегляне тук.