Политика за поверителност

Настоящият документ има за цел да информира  посетителите  – физически лица на страницата www.sdindex.bg относно това как ние, „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД, при осъществяване на този проект SDIndex,  събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с вас. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Ние сме съобразили настоящото уведомление за поверителност („ Уведомлението“) с Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2018 г.

Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни („ ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

От Уведомлението Вие ще научите:

 • Какви лични данни събираме;
 • Как събираме и използваме Вашите лични данни;
 • С кого споделяме Вашите лични данни;
 • Предаване на лични данни извън България;
 • Колко време съхраняваме личните Ви данни;
 • Колко защитени са личните Ви данни;
 • Какви права имате;
 • Какво е важно да знаете при упражняване на правата Ви;
 • Как ще ви уведомим за промени в съдържанието на настоящото уведомление;
 • Как да се свържете с нас;

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Когато използвате интернет страницата ни www.sdindex.bg, за да попълните онлайн теста, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си като:

 • пол, възраст, образование и населено място в което живеете – с предоставянето на тези данни Вие ни давате възможност да направим точен анализ и да идентифицираме основните проблеми в поведението на водачите на МПС, които биха довели до настъпването на пътни транспортни произшествия.
 • Ваш email, за да можем да Ви изпратим съобщение относно резултати от теста и/или анализа SDIndex – Индекс за безопасно шофиране“ или относно участието ви в организирани от нас томболи и игри. Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения от нас като натиснете връзката Отписване/ Unsubscribe, намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни ни изпратите за тази цел Ваш имейл на адрес gdpr@sdi.bg.
 • Име и фамилия – когато сте дали съгласие да участвате в организирани от нас томболи и игри с награди, съобразно условия обявени на сайта
 • Техническа информация, например чрез използването на бисквитки, като данни за активност, например когато сте попълнили формуляр на този уебсайт; информация от вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт; За да научите какви бисквитки използваме и начина по който може да ги управлявате, моля запознайте се с „Политиката за бисквитките“;
 • всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте;

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По-горе ние Ви запознахме накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа само на Вашето изрично информирано съгласие преди започване на попълването на онлайн теста. Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Да изготвим Национално изследване на шофьорското поведение;
 • Да изготвяме обобщена статистическа информация;
 • Анализ и идентификация на проблемите свързани с поведението на водачите на МПС, водещи до пътно транспортни произшествия;
 • Изготвяне на доклади и препоръки, на база изследванията, с цел намаляване броя на пътнотранспортните произшествия;
 • Да участвате в организирани от нас томболи и игри след попълване на теста и да получавате награди;
 • Да отговорим на запитванията ви и оплакванията ви;

Ние не обработваме личните ви данни с цел вашето индивидуализиране и идентификация при попълване на теста, а само с цел събиране и обобщаване на статистическа информация. Когато сте дали съгласие да участвате в томбола или игра след попълване на теста ние обработваме вашите две имена и email с цел индивидуализация и идентификация на спечелилите участници. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица

 • Нашите партньори, с помощта на които осъществяваме цялостното проучване и анализираме резултатите от него - Explica и APRA Porter Novelli Balkans Communications Group;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни;
 • Наши доставчици на услуги (поддръжка на ИТ системите, сайта и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които осъществяваме проучванията;

Също така, моля да имате предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД събира за Вас чрез своята интернет страница или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с нашите партньори и доставчици, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели.

Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, и (б) целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас през интернет. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, обърнете се към нашето Длъжностно лице по защита на данните, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;
 • Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас - когато обработването не отговаря на изискванията на закона;
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни - при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато Вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;
 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
 • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни;
 • Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

За да упражните правата си следва да отправите искането си на посочените най-долу електронна поща или адрес.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашите уеб страници и при възможност, по друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени, преди да продължи достъпа до интернет страниците ни. Ако ние бихме искали да използваме личната Ви информация за значително различни цели и начин спрямо това, което сме Ви казали, ние ще Ви изпратим и съобщение на имейл адреса, който сте ни предоставили. Така че Вие ще имате възможността за избор, в зависимост дали приемате промените в използването на Вашата персонална информация или не.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни е „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД, ЕИК 131215190, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1303, ул. Антим І №59, ет.1, ап.3.

ЕС ДИ АЙ ГРУП ООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

Длъжностно лице по защита на личите данни е Милен Матев.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това Уведомление за поверителност на посочения адрес по-горе, на тел +359 89 366 85 66 или на имейл: gdpr@sdi.bg.