НЕУМЕНИЯТА НА ШОФЬОРИТЕ, СКОРОСТТА, АГРЕСИЯТА И НИСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ СА СРЕД НАЙ-РИСКОВИТЕ ПОВЕДЕНИЯ НА ПЪТЯ

Вторият годишен доклад от националния изследователски проект SDIndex (Safe Drive Index/Индекс за безопасно шофиране) обобщава в задълбочен анализ поведението на шофьорите на леки и лекотоварни автомобили, камиони и автобуси, които в България са общо около 3,5 млн. души. Докладът SDIndex 2019 съдържа повече и по-изчерпателна информация, тъй като обхваща повече групи водачи и по-голям брой отзовали се шофьори (над 56 хиляди), попълнили своите анкети онлайн.

Той бе представен на специално събитие в София Хотел Балкан. Организатор на събитието, по традиция е SDI Застрахователен брокер. Присъстваха и партньорите на проекта /представители на основните институции, отговарящи за пътната безопасност в България/, сред които: Ангел Попов, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"; комисар Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, главен инспектор Мария Ботева, ГДНП Пътна полиция и др.

Данните от SDIndex 2019 показват, че към относително устойчивите рискови фактори в поведението на водачите на леки и лекотоварни автомобили, каквито са несъобразената скорост, агресията и ниската концентрация спрямо другите на пътя се прибавя и още един – неуменията на всички изследвани групи шофьори. Те са много характерни за 12% от водачите на леки и лекотоварни автомобили и за 14% от тези на камиони и автобуси. И двете групи шофьори посочват, че между тях съществува агресия, на която често отвръщат. 64% от шофьорите на камиони и автобуси и 35% от тези на леки и лекотоварни автомобили твърдят, че са ставали участници в рискова ситуация, причинена от такива агресивни действия.

Припомняме, че през 2019 г. стойността на националния Индекс за безопасно шофиране за българските водачи на леки и лекотоварни автомобили e 88,0 по скала от 0 до 100, където 100 означава възможно най-нискорисково поведение на пътя. Индексът е с 1,6 пункта по-нисък от този за 2018 г. (89,6). Шофьорите на камиони и автобуси се самооценяват като по-рискови – стойността на техния първи национален SDIndex е 83,3. Както и през 2018 г., пълният текст на доклада е публикуван и достъпен за свободно ползване на www.sdindex.bg.

Заместник-министърът на транспорта Ангел Попов подчерта, че волята на институциите е да се приложат „някои непопулярни обществени мерки във връзка с часовете за практическа подготовка на водачите и санкциите за нарушителите“. Той цитира данни, според които голям брой от кандидат-шофьорите имат средно 3 неуспешния явявания още на теоретичния изпит. „Това показва, че системата работи добре, но водачите имат нужда от повече подготовка“, обобщи той.

Председателят на ДАБДП Малина Крумова отбеляза, че Агенцията ще се фокусира върху “мерките за пътна безопасност, които са свързани с пътната и съпътстващата инфраструктура и нейните дефицити в тази насока.“ Тя коментира инцидентите от последните няколко седмици и посочи, че подобни тежки катастрофи са преодолими чрез „разделяне на насрещните пътни потоци“.

Според комисар Бойко Рановски, докладът съдържа ценни данни за поведението на водачите на камиони и автобуси, които могат да помогнат за идентифициране на допълнителни мерки, които да залегнат в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

Главен инспектор Мария Ботева от „Пътна полиция“ направи сравнение на резултатите от изследването и статистическите данни на МВР и отбеляза, че профилите на рисковите водачи са изключително точни. Тя допълни, че „тежестта“ на несъобразената скорост е относително изравнена с тази на неправилните маневри като причина за тежки ПТП.

Тревожно е заключението, че голяма част от водачите над 55-годишна възраст показват сериозни неумения зад волана, което в комбинация с намаляващи физически възможности често води до създаване на значителни рискови ситуации на пътя. Стресът сред тази група шофьори се увеличава и заради високия брой часове зад волана. Високорисковите шофьори на камиони и автобуси нарушават правилата и отнемайки предимството на другите участници в движението и превишавайки скоростта. Особено рискови са водачите с малък стаж (до 3 г.) и ниско образованите.

Всички участници в дискусията се обединиха около основното заключение в доклада, че мерките за пътна безопасност имат резултат, когато институциите и шофьорите имат общо разбиране за проблема и се търсят начини за координиране помежду им.

На сайта на проекта (www.sdindex.bg) все още е активен въпросникът и всеки, който желае, може да изчисли собствения си Индекс за безопасно шофиране и да сравни себе си с останалите водачи на пътя.